UMELECKÝ SÚBOR CROCUS


Zanni Saffron

Mgr. Andrea Šafran, DiS.art.

režisérka, herečka

William Saffron

Bc. Mário William Anton Šafran, DiS.art.

režisér, herec

Kristína Jacková, DiS.art.

zástupkyňa riaditeľky

herečka

Mgr. Nicol Želtvayová

Ilustrátorka 

Soňa Bakajsová

umelecká asistentka 

fotografka

Veronika Furcoňová

umelecký asistent - stáž


Agentúra Crocus Civitas podporuje mladých umelcov v ich kariére. Crocus Civitas umelcov zapája do vlastných projektov, ale tiež spolupracuje s ďalšími umeleckými inštitúciami, ktoré do projektov zapájajú mladých a tvorivých ľudí. Zastupuje umelcov pri hľadaní práce, brigády, stáže a rôznych produkcií. Do tohto projektu je možné sa registrovať. Členmi súboru sú najčastejšie študenti, absolventi umeleckých škôl, ktorí sa príležitostne zapájajú do umeleckých projektov.