Zanni Saffron


vlastným menom PaedDr. Andrea Šafran, DiS.art.

herečka, režisérka
pedagóg herectva a lektorka
autorka 

Umelecký profil

 • Je vyštudovaná herečka, študovala u Mgr. art. Jozefa Adamoviča ArtD., neskôr sa rozhodla pre štúdium estetiky, kde spolupracovala na divadelných hrách, i režijne, s prof. PhDr. Karolom Horákom, CSc. Ako herečka na voľnej nohe pôsobí od roku 2008, hru v divadle strieda s televíziou, rozhlasom i filmom.

 • pedagogicky pôsobí od roku 2007, ako pedagóg herectva a priradených odborných predmetov, na ZUŠ, a od roku 2011 na konzervatóriu v Košiciach. Za svoje výrazné a moderné pedagogické pôsobenie bola aj ocenená v roku 2011, a teda vo svojich 22 rokoch, Plaketou Jana Amosa Komenského.
 • Je autorkou vyše 20 divadelných hier, ktoré sa stále hrávajú na divadelných doskách, alebo filmujú. Je režisérkou rôznych umeleckých projektov a svojou tvorbou reflektuje moderné európske divadelné/herecké umenie. 
 • Riaditeľkou kultúrno-vzdelávacej inštitúcie Crocus Theatre sa stala v roku 2016.

 • V súčasnosti pôsobí v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže NIVaM Košice

 • Je študentkou doktorandského štúdia v odbore Systematická filozofia na Prešovskej univerzite v Prešove, názov dizertačnej práce:  Verejný priestor a divadlo – estetika divadelných produkcii v online priestore

 • Odborné publikácie: 
 • Šafran, A., 2022, Verejný priestor a divadlo – prípadová štúdia na báze online predstavenia Divadla Crocus, Súradnice estetiky, umenia a kultúry 7, Premeny umeleckej a edukačnej praxe: estetika, filozofia výchovy, kreatívna edukácia, Eds. E.Kušnírova, L. Bandurová, Vyd. Prešovská univerzita v Prešove, ISBN 978-80-555-2996-7

  Online: 
 • https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Kusnirova2/subor/9788...


 • Šafran, A., 2023, Didaktická pomôcka – kamera a jej využitie v pedagogickej praxi v umeleckej škole, Zborník EDUCA XVIII Diverzita ako impulz pre pedagogické vedy, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra pedagogiky, Ed. PaedDr. Libuša Gužíková, ISBN 978-80-558-2061-3

 • Šafran, A., 2023, Komplexný divadelný tvar: Kontinuita a perspektíva Adamovičovej transformácie hereckej pedagogiky Stanislavského, Súradnice estetiky, umenia a kultúry 8, Premeny umeleckej a edukačnej praxe: estetika, filozofia výchovy, kreatívna edukácia, Eds. E.Kušnírova, Z.Slušná, Vyd. Prešovská univerzita v Prešove, ISBN 978-80-555-3115-1
  Online:

  https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Kusnirova3/subor/9788...

 • Šafran, A., (2024) Estetika dramatického umenia, reflexia o prepojené teoretických východísk a nových technológií v umeleckej tvorbe študentov a súčasných tvorcov umenia, ŠVUK 18 (2022) Prešovská univerzita v Prešove

 • Šafran, A., (2024) Imerzné divadlo ako optimálny tvorivý impulz, Zborník ŠVUK 19  Prešovská univerzita v Prešove

Divadelné a filmové produkcie, ocenenia:
 • 2023 Meda, včelia kráľovná, Divadlo Crocus, autorka Zanni Saffron
 • 2023 Pesničková promenáda,  Divadlo Crocus, autorka Zanni Saffron
 • 2022 Kocúr Muro, Divadlo Crocus, autorka Zanni Saffron
 • 2022 Gepardie speváčky, Divadlo Crocus, autorka Zanni Saffron
 • 2021 Čertovské dedičstvo, Divadlo Crocus, autorka Zanni Saffron
 • 2021 Storočná ježibaba Truda, Divadlo Crocus, autorka Zanni Saffron
 • 2021 monodráma Norma Jeane Baker Marilyn, námet Barbara Leaming, scenár a réžia Zanni Saffron, Divadlo Crocus
 • 2020 Dolar, Lišiaci Dolar a Bingo, Divadlo Crocus, autorka Zanni Saffron
 • 2019 Aida a Sebastián, Divadlo Crocus, autorka Zanni Saffron
 • 2019 - 1. atestácia Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava
 • 2019 Čert Bublifuk, Ako sa čertík pomocníkom stal, Divadlo Crocus, autorka Zanni Saffron
 • 2019 Charlie, Pozor, pristávame, Divadlo Crocus, autorka Zanni Saffron
 • 2019 Film Baby ježibaby, Divadlo Crocus, autorka Zanni Saffron
 • 2018 Klárika, Líška, Čižmy pána Barnabáša, Divadlo Crocus, autorka Zanni Saffron
 • 2018 Kačka Coco, Kačky Rapotačky, Divadlo Crocus, autorka Zanni Saffron
 • 2018 Certifikát, Trununiversity, Úvod do tvorby webových stránok
 • 2017 Lektor workshopu - reč a komunikácia
 • 2017 Hess, Desať prikázaní, dramaturg Karol Horák
 • 2017 Čert Bublifuk, Bublifuk čáry fuk, Divadlo Crocus, autorka Zanni Saffron
 • 2017 Félix, Kúzelný Félix, Divadlo Crocus, autorka Zanni Saffron
 • 2016 Žofre, Žabiak Žofre, Divadlo Crocus, autorka Zanni Saffron
 • 2016 Ježibaba, Ježibabkovci, Divadlo Crocus, autorka Zanni Saffron
 • 2016 zakladateľka Kultúrno-vzdelávacej inštitúcie Crocus Theatre, www.divadlocrocus.sk
 • 2015 Odkaz, Experimentálne divadelné dielo, autorka Zanni Saffron
 • 2015 Moderátor, Asistent réžie relácie Poraimos RTVS, réžia Jozef Banyák
 • 2014 - 2017 Medea, réžia Jozef Adamovič, dramaturg Karol Horák
 • 2014 Gasterbeiterka, autor a réžia Karol Horák
 • 2014 Cena Akademického Prešova za umelecké aktivity v performatívnych produkciách
 • 2014 Cena Akademického Prešova, Próza, 2. miesto Prednes
 • 2013 Zakladateľka študentského divadla, Divadlo Múza v konzerve, garant Jozef Adamovič
 • 2013 Divadelný festival Divadelný Maťko, 1.miesto, Divadlo mládeže - réžia
 • 2013 Zanni stratený v rozprávkach, autorka Zanni Saffron
 • 2012 Klaun a Klaudinka, autorka Zanni Saffron
 • 2012 Filmový festival Cineama, Cena za námet, Film Médea
 • 2011 Divadelný festival Divadelný Maťko, 1.miesto, réžia
 • 2011 Divadelný festival Divadelný Maťko, 1. miesto, réžia, kamera, strih
 • 2011 Plaketa J.A. Komenského, ocenená viceprimátorom mesta Spišská Nová Ves
 • 2011 Matka, Grófka, Jááánošíík, Divadlo DKD DRaK Prešov, réžia Igor Šabek
 • 2010 Myšky z knižky alebo Muzikál o priateľstve, autorka Zanni Saffron
 • 2009 Matka, Líška, Príbeh jednej kozy, Divadlo DKD DRaK Prešov, réžia Ján Karas
 • 2008 Matka, Vrana, Čin-čin, Divadlo DKD DRaK Prešov, réžia Ján Karas
 • 2010 Všetko o ženách, Miro Gavran, Divadlo A Predsa, réžia Martin Fečunda
 • 2010 Filmový festival Cineama, Krajské kolo, Cena za prácu s hercami a réžiu
 • 2010 Filmový festival Cineama, Cena za najlepší filmový herecký výkon
 • 2010 Medea, Film , réžia Jozef Adamovič
 • 2008 Moderátor, redaktor, výroba reportáží a krátkych dokumentov
 • 2008 Ona, Sme v riti, Lasica a Satinský, réžia Jozef Adamovič, Konzervatórium Košice
 • 2008 Hamlet, Guildensternová, Lasica a Satinský, réžia Jozef Adamovič, Konzervatórium Košice
 • 2008 Eva, Keď umiera herec, Miro Gavran, réžia Jozef Adamovič, Konzervatórium Košice
 • 2008 Jacqueline, Kto si čo navarí, Marc Camoletti, réžia Jozef Adamovič, Konzervatórium Košice
 • 2007 Medea, réžia Jozef Adamovič, Konzervatórium Košice
 • 2007 Divadelný festival Hodžafest Martin, 1. miesto za herecký výkon
 • 2007 Divadelné Košice, 1. miesto za herecký výkon
 • 2006 Cyrano de Bergerac, Monológ, experiment, réžia Jozef Adamovič, Konzervatórium Košice
 • 2006 Žofka, Surovô drevo, réžia Jozef Adamovič, Konzervatórium Košice

,,Neexistujú prekážky. Len situácie, ktoré majú niekoľko možných riešení."  Zanni Saffron