KONTAKT

Crocus Theatre pôsobí ako nezávislé umelecké teleso pod vedením profesionálnych umelcov. Zaoberá sa divadelnou a filmovou kultúrou. Okrem realizácie divadelných a filmových predstavení pre deti a mládež, ponúka predstavenia pre verejnosť i dospelého diváka. Prostredníctvom  crocART FILM Production tvorí filmové produkcie rôznych formátov. Organizuje workshopy, prednášky, festivaly  i moderovania akcií. Vzdeláva deti a mládež v oblasti hereckého umenia v detskom divadelnom súbore Crocus Liberi a podporuje mladých umelcov v ich profesionálnej kariére prostredníctvom Agentúry Civitas. Tvorí autorské hry, ktoré nie len uvádza vo svojom repertoári, ale vytvára z nich moderné publikácie pod vydavateľstvom Crocus. 

Mgr. Andrea Šafranová DiS. art.       
riaditeľka
0908 981 679
email: crocustheatre@gmail.com

Mario G. Saxa DiS.art.
manažér
0948 488 073
email: crocustheatre@gmail.com

 FAKTURAČNÉ ÚDAJE 


Crocus Theatre 

Sofijská 20

040 13 Košice


IČO 50525522
DIČ 2120387456
č.ú. SK40 1111 0000 0014 0250 9007Aktívne spolupracujeme


zriaďovateľ Občianske združenie Crocus Theatre

© crocART 2016