Agentúra Crocus Civitas podporuje mladých umelcov v ich kariére. Crocus Civitas umelcov zapája do vlastných projektov, ale tiež spolupracuje s ďalšími umeleckými inštitúciami, ktoré do projektov zapájajú mladých a tvorivých ľudí. Zastupuje umelcov pri hľadaní práce, brigády, stáže a rôznych produkcií. Do tohto projektu je možné sa registrovať.


PROJEKT ODKAZ 

KONJA a Crocus Theatre

Do projektu Crocus Civitas sme v roku 2021 prijali sedem herečiek z Konzervatória Jozefa Adamoviča, s ktorými sme spolupracovali na projekte ODKAZ - pohybové divadlo, v réžii Zanni Saffron. Toto predstavenie bolo ocenené na 54. ročníku Divadelného festivalu Akademický Prešov 2021. 

 

Cena Akademického Prešova 

Cena Divadlu Crocus a Andrei Šafran vo workshope Medzi improvizáciou a komplexným divadelným tvarom za tvorivé nadväzovanie na podnety z pedagogiky herectva K. S. Stanislavského, ktoré využíval v umeleckej didaktike Jozef Adamovič.


KAČKY RAPOTAČKY


Ďalším projektom je muzikálová rozprávka Kačky Rapotačky, ktorú má Divadlo Crocus v repertoári už od roku 2018 a je stále žiadanou rozprávkou so zábavnými postavami a poučnou témou globálneho otepľovania.


účinkujú: Natália Klotková, Kristína Jacková