Kristína Jacková, DiS.art.Zástupkyňa riaditeľky

Herečka


Začínala v našom programe pre študentov Crocus Civitas

V súčasnosti je stálou členkou súboru Divadla Crocus


účinkuje v predstaveniach

Experimentálne pohybové divadlo
Ukážka z hereckých techník, ktoré na hodinách herectva vyučoval Jozef Adamovič. V predstavení Odkaz vidíme elementárne cvičenia z francúzskej hereckej školy J.L.Barraulta, Mejerchoľdovu Biomechaniku, či metódu Lee Strasberga, predstavujúceho americkú hereckú školu.