Soňa Bakajsová


  • Základná umelecká škola, literárno-dramatický odbor, z triedy MAWILLTON
  • študentka Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej v Košiciach
  • od 2016 herečka, Herecké štúdio Crocus Liberi
  • Hra Ježibabkovci alebo Popletené kúzla, Bonifácia
  • Film Baby Ježibaby, Cora
  • účinkovala v dokumentoch a reportážach Crocus Theatre
  • fragmenty Kačky Rapotačky,  Čižmy pána Barnabáša
  • kameraman a fotograf rôznych projektov Crocus Theatre
  • od 2021 umelecký asistent Crocus Theatre