UMELECKÝ SÚBOR CROCUS


Zanni Saffron

Mgr. Andrea Šafran, DiS.art.

režisérka, herečka

William Saffron

Bc. Mário William Anton Šafran, DiS.art.

režisér, herec

Veronika Furcoňová

umelecký asistent - stáž


Agentúra Crocus Civitas podporuje mladých umelcov v ich kariére. Crocus Civitas umelcov zapája do vlastných projektov, ale tiež spolupracuje s ďalšími umeleckými inštitúciami, ktoré do projektov zapájajú mladých a tvorivých ľudí. Zastupuje umelcov pri hľadaní práce, brigády, stáže a rôznych produkcií. Do tohto projektu je možné sa registrovať. Členmi súboru sú najčastejšie študenti, absolventi umeleckých škôl, ktorí sa príležitostne zapájajú do umeleckých projektov.