Alžbeta Tekáčová DiS.art.


  • absolventka Základnej umeleckej školy Spišská Nová Ves,  z triedy Zanni Saffron
  • absolventka Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Košiciach, odbor Hudobno-dramatické umenie, z triedy Zanni Saffron. 
  • 2013 -2016 herečka Študentského divadla Múza v konzerve
  • 2018 herečka Divadlo Crocus, Kačky Rapotačky, Kačka Margot
  • Moderovanie Športovec roka
  • Moderovanie dni mesta Spišská Nová Ves
  • 2018 pedagóg herectva ZŠ Staničná Košice
  • od 2018 pedagóg Základná umelecká škola Spišská Nová Ves
  • od 2021 koordinátor projektov Detského súboru SNV pre Crocus Theatre