Crocus Theatre pôsobí ako nezávislé umelecké teleso pod vedením profesionálnych umelcov, bez stálej divadelnej scény. Podujatia realizuje na objednávku. Zaoberá sa divadelnou a filmovou kultúrou. Realizuje divadelné a filmové predstavenia pre deti a mládež, pre verejnosť i dospelého diváka pod taktovkou Divadla Crocus. Prostredníctvom ©crocART FILM Production, tvorí filmové produkcie rôznych formátov. Vzdeláva deti a mládež v oblasti hereckého umenia v Detskom hereckom štúdiu Crocus Liberi a podporuje mladých umelcov v ich profesionálnej kariére prostredníctvom Agentúry Civitas. Crocus Theatre organizuje workshopy, prednášky, festivaly, semináre  i moderovania akcií. Tvorí autorské hry, ktoré nie len uvádza vo svojom repertoári, ale vytvára z nich moderné publikácie pod Vydavateľstvom Crocus.  

KONTAKT


PaedDr. Andrea Šafran, DiS.art.


riaditeľka Crocus Theatre

0908 981 679

crocustheatre@gmail.com

Mgr. Mário William Anton Šafran, DiS.art.


manažér Crocus Theatre

0948 488 073

crocustheatre@gmail.com


FAKTURAČNÉ ÚDAJE


Crocus Theatre
Sofijská 20 
040 13 Košice

IČO 50525522
DIČ 2120387456
Bankové spojenie: SK40 1111 0000 0014 0250 9007


Aktívne spolupracujeme
zriaďovateľ Občianske združenie Crocus Theatre   © crocART 2016