WILLIAM SAFFRON


vlastným menom  Mgr. Mário William Anton Šafran, DiS. art.

herec, režisér, dramaturg
pedagóg herectva


Umelecký profil


V divadelnej i filmovej oblasti má za sebou už mnoho úspechov.  Dramatické postavy, ktoré stvárňuje sú bohaté na tragické i komické prvky a vďaka precíznemu hereckému prejavu, psychologickému realizmu, majú vždy odozvu u divákov či zasväteného publika. Rovnako tomu bolo aj v predstavení Odkaz, ktoré bolo okrem hereckého prejavu, náročné na pohybovú zložku inscenácie. Účinkoval v relácii RTVS Poraimos a ďalších, v regionálnych médiách a aj ako pedagóg. 

 
Predstavenia, v ktorých sa predstavil v hlavnej úlohe: Klaun a Klaudinka, Cisárove šaty, Zanni Stratený v rozprávkach, Hamlet - absurdita, Odkaz, Manželské zločiny, Skrotenie čertice, Ženský zákon, Medea, Ježibabkovci alebo Popletené kúzla, Bublifuk čáry fuk, Žabiak Žofre, Kúzelný Félix, O čižmárovi Barnabášovi, Kačky Rapotačky, Pozor, pristávame!,  Ako sa čertík pomocníkom stal a ďalšie.

Herecká kariéra ho natoľko fascinovala, že sa venoval aj jej teórii a dejinám. V rovnakom čase začal pôsobiť ako pedagóg v umeleckej škole, čo ho ešte viac podnietilo k štúdiu hereckých techník a réžii. Založil teda žiacke divadlo DRAMKO, kde so svojimi detskými hercami neraz očaril publikum na mnohých kultúrnych podujatiach, ako napríklad milé predstavenie Čin - Čin v Knižnici pre mládež mesta Košice v LitParku, kde deti šikovne porozprávali aj v interview RTVS, čo sa im v divadle páči, alebo s predstavením Nezbedné kozliatka potešil detských divákov v pobočke Knižnice pre mládež mesta Košice, Nezábudke. Veľký úspech mali herci divadla DRAMKO vo veľkom muzikálovom projekte konzervatória Bublifuk, čáry fuk, kde stvárnili viacero postáv, predstavenie sa hralo v Divadle Thália v Košiciach. Rovnako pôsobil ako pedagóg herectva a umeleckých predmetov v odbore Hudobno-dramatické umenie a zastával pozíciu vedúceho predmetovej komisie HDU, na Konzervatóriu v Košiciach.


Svoje umelecké aktivity začal uplatňovať aj vo vlastných produkciách, a preto sa rozhodol nehľadať šťastie v kamenných divadlách, či komerčných médiách. A naopak vytvárať umelecké diela v oblasti divadla, filmu, najmä z hľadiska herectva i réžie a stať sa spoluzakladateľom kultúrno-vzdelávacej inštitúcie Crocus Theatre.


V Crocus Theatre naďalej pôsobí ako umelecký šéf a manažér, a okrem umeleckej činnosti, pod ktorú patrí účinkovanie v predstaveniach, tvorba a réžia inscenácií (divadelných i filmových) spolupracuje a nadväzuje partnerstvá aj so zahraničím, pretože Crocus Theatre sa neobmedzuje na lokálnu inštitúciu.


Venuje sa autentickému hereckému prejavu, herectvu prežívania, tzv. starej hereckej školy, cez americkú, francúzsku, ruskú i poľskú hereckú techniku. Vedie Detský divadelný súbor Crocus Liberi a nový detský projekt s názvom Crocusík, kde sa deti učia hovorenému slovu, recitácii, umeleckému prednesu i moderovaniu. Do nového projektu je možné sa prihlásiť už od januára 2020. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg literárno-dramatického odboru v Súkromnej základnej umeleckej škole ELBA Prešov.


 • 2023 Barnabáš,  Čižmy pána Barnabáša, Divadlo Crocus, autor Zanni Saffron, dramaturgia a réžia William Saffron
 • 2023 Meda, včelia kráľovná,  Divadlo Crocus, autor Zanni Saffron, dramaturgia William Saffron
 • 2022 Princ,  Pesničková promenáda, Divadlo Crocus, autor Zanni Saffron, dramaturgia William Saffron
 • 2021 Čertovské dedičstvo, Divadlo Crocus, autor Zanni Saffron, dramaturgia William Saffron
 • 2021 Storočná ježibaba Truda, Divadlo Crocus, autor Zanni Saffron, dramaturgia William Saffron
 • 2021 Laureát, Študentské divadlo PU v Prešove za autorský projekt Triangel, Akademický Prešov, réžia Karol Horák
 • 2020 Vedenie workshopu Čivomada Akademický Prešov 
 • 2020 Bingo, Lišiaci Dolar a Bingo, Divadlo Crocus, autor Zanni Saffron, dramaturgia William Saffron
 • 2020-2021 Pedagóg Herectva a umeleckých predmetov, Konzervatórium Košice
 • 2019 Aida a Sebastián, Divadlo Crocus, autor Zanni Saffron, dramaturgia William Saffron
 • 2019 Mikuláš, Ako sa čertík pomocníkom stal, Divadlo Crocus, autor Zanni Saffron, dramaturgia a réžia William Saffron
 • 2019 Bony, Pozor, pristávame, Divadlo Crocus, autor Zanni Saffron, dramaturgia a réžia William Saffron
 • 2019 Film Baby ježibaby, Ježidedo, Divadlo Crocus, autor Zanni Saffron, dramaturgia a réžia William Saffron
 • 2018 Barnabáš, Čižmy pána Barnabáša, Divadlo Crocus, autor Zanni Saffron, dramaturgia a réžia William Saffron
 • 2018 Káčer Šanon, Kačky Rapotačky, Divadlo Crocus, autor Zanni Saffron, dramaturgia William Saffron
 • 2017 Lektor workshopu - reč a komunikácia
 • 2017 Hess, Desať prikázaní, technická spolupráca,dramaturg Karol Horák
 • 2017 Čert Bazil, Bublifuk čáry fuk, Divadlo Crocus, autor Zanni Saffron, dramaturgia a réžia William Saffron
 • 2017 Princ Oriom, Kúzelný Félix, Divadlo Crocus, autor Zanni Saffron, dramaturgia a réžia William Saffron
 • 2016 Pedro, Žabiak Žofre, Divadlo Crocus, autor Zanni Saffron, dramaturgia a réžia William Saffron
 • 2016 Ježidedo, Ježibabkovci, Divadlo Crocus, autor Zanni Saffron, dramaturgia a réžia William Saffron
 • 2016 zakladateľ Kultúrno-vzdelávacej inštitúcie Crocus Theatre, www.divadlocrocus.sk
 • 2016 Redaktor v Martine
 • 2015 Odkaz, Experimentálne divadelné dielo, autor Zanni Saffron
 • 2015 Herec, hraný dokument Poraimos RTVS, réžia Jozef Banyák
 • 2015 Policajt, Medea, réžia Jozef Adamovič, dramaturg Karol Horák
 • 2014 Gasterbeiterka, technická spolupráca, autor a réžia Karol Horák
 • 2015 Moderátor, redaktor, výroba reportáží a krátkych dokumentov
 • 2013 Divadelný festival Divadelný Maťko, 1.miesto, Divadlo mládeže
 • 2013 On, Sme v riti, Lasica a Satinský, Konzervatórium Košice
 • 2013 Hamlet, Rosenkrantz, Lasica a Satinský, Konzervatórium Košice
 • 2013 Stašek, Surovô drevo, Konzervatórium Košice